Lang4Fun

ภาษาพาสนุก.....

วันอาทิตย์, เมษายน 24, 2548

 

ภาษาใต้: ขี้คร้าน

เหมาะกับ Blog master ภาษาใต้จริงๆ ครับคำนี้ คำว่า "ขี้คร้าน" แปลตรงๆ ก็คือ "ขี้เกียจ" นั้นเอง คำนี้ผมเองก็ได้ยินคนภาคอื่นพูดบ้างเหมือนกัน ที่ได้ยินบ่อยๆ ก็ "คอยดูเถอะขี้คร้านจะมาคุกเข่าอ้อนวอน" ส่วนในภาษาใต้จะมีเพลงกล่อมเด็ก จำได้ลางว่า "ลูกสาวขี้คร้าน นอนให้แม่ปลุก ฉวยได้ด้ามขวาน แยงวานดังพลุก นอนให้แม่ปลุก ลูกสาวขี้คร้าน...."
วาน หมายถึง ก้นครับ

Comments:
ของอีสาน "ขี้คร้าน" แปลว่า "ขี้เกียจ" เหมือนกัน
 
ขี้คร้าน - ขี้เกียจ ใช่หรือไม่ ไม่แน่ใจรับ

แต่ว่า มีคำว่า เกียจคร้าน อยู่ด้วยในภาษากลางนะ

แปลเพลงกล่อมเด็ก

ลูกสาวขี้เกียจ (นอนตื่นสาย)ให้แม่ปลุก แม่หยิบขวานแล้วเอาด้าม แหย่ก้น ให้ตื่น
 
โพสต์ความคิดเห็น

<< Home

Archives

พฤศจิกายน 2004   ธันวาคม 2004   มกราคม 2005   กุมภาพันธ์ 2005   เมษายน 2005   พฤษภาคม 2005   มิถุนายน 2005   กรกฎาคม 2005   กันยายน 2005   พฤศจิกายน 2005   มกราคม 2006   เมษายน 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?