บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2548

คนระยองเอาได้

คนระยองเอาได้ ใครไม่เคยฟังจะหาว่าทะลึ่ง ``เอาได้'' ในภาษาระยองไม่ได้มีความหมายทะลึ่งอะไร แต่หมายความว่า ``ใช้ได้'' หรือ ``ดี'' เคยมีผู้สมัครส.ส.หรือส.จ. นี่หละ ชื่อทนายอ๊อดเขียนในป้ายหาเสียงว่า ``ทนายอ๊อดเอาได้'' :-)