Lang4Fun

ภาษาพาสนุก.....

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 23, 2547

 

ภาษาใต้ : เนียง

เนียง หรือไหขนาดเล็กมักใช้ใส่กะปิ คำนี้จะได้ยินทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียงครับ... "ลูกบาวหยีบเนียงเคยให้แม่ที" "ลูกหยิบไหกะปิให้แม่หน่อย"

Comments: โพสต์ความคิดเห็น

<< Home

Archives

พฤศจิกายน 2004   ธันวาคม 2004   มกราคม 2005   กุมภาพันธ์ 2005   เมษายน 2005   พฤษภาคม 2005   มิถุนายน 2005   กรกฎาคม 2005   กันยายน 2005   พฤศจิกายน 2005   มกราคม 2006   เมษายน 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?