Lang4Fun

ภาษาพาสนุก.....

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 03, 2548

 

ภาษากลาง: ชันษา, พรรษา

คำว่า "ชันษา" เป็นคำที่มักพบเห็นการใช้ที่ไม่ตรงความหมายบ่อยๆ เช่น เมื่อพูดถึงพระชนมายุเจ้านาย ก็ไปใช้เป็นหน่วยนับ เช่น พระชนมายุ ๑๖ ชันษา ทั้งที่ความจริงแล้ว ความหมายของ "ชันษา" คือ:

ชันษา [ชันนะสา] น. อายุ. (ย่อมาจาก ชนมพรรษา).

กล่าวคือ ชันษา เป็นสามานยนามหมายถึงอายุ ไม่ใช่ลักษณนามนับอายุ อาจจะใช้ได้ในวลี "เจริญพระชันษา" หรือ "เมื่อพระชันษาได้ ๑๖ พรรษา" เป็นต้น

ส่วนราชาศัพท์ลักษณนามนับอายุนั้น ใช้คำว่า "พรรษา" ซึ่งแปลตามรากศัพท์ว่า ฤดูฝน แต่เอามาใช้นับอายุเป็นปี ดังนั้น "๑๘ พรรษา" กับ "๑๘ ฝน" จึงเป็นการใช้คำในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหมายถึงการผ่านฤดูฝนมา ๑๘ ครั้ง ก็หมายถึงอายุ "๑๘ ปี" นั่นเอง


Comments: โพสต์ความคิดเห็น

<< Home

Archives

พฤศจิกายน 2004   ธันวาคม 2004   มกราคม 2005   กุมภาพันธ์ 2005   เมษายน 2005   พฤษภาคม 2005   มิถุนายน 2005   กรกฎาคม 2005   กันยายน 2005   พฤศจิกายน 2005   มกราคม 2006   เมษายน 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?