Lang4Fun

ภาษาพาสนุก.....

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 15, 2548

 

ภาษาอีสาน: ไหง่

อากาศร้อนๆ แห้งๆ อย่างนี้ รถวิ่งทีฝุ่นตลบอบอวล แม่บ้านต้องกวาดบ้านวันละหลายรอบ "คือมาไหง่แท้หนอ" คือคำบ่นสำหรับยามนี้

ไหง่ น. ฝุ่น; ว. เต็มไปด้วยฝุ่น.

กล่าวคือ คำนี้เป็นได้ทั้งนามและวิเศษณ์ เช่น "เฮือนบ่ปัดบ่กวาด ไหง่เต็มอื้อปื้อ" หมายถึง ไม่กวาดบ้านกวาดช่อง ฝุ่นจับหนาเขรอะ "อย่ากวาดแฮงหลาย มันไหง่.." แปลว่า อย่ากวาดแรงนักสิ ฝุ่นมันคลุ้ง


Comments:
ถ้าพูดสำเนียงไทย มักจะออกเสียงว่า
ไง่
คำว่า ไหง่ง้อง(เลย) แปล่า คลุ้ง ตลบ อบอวล
นราธิป คำโสภา pexaj not sign in
 
ถ้าพูดสำเนียงไทย มักจะออกเสียงว่า
ไง่
คำว่า ไหง่ง้อง แปล่า คลุ้ง ตลบ อบอวลมากเลย
นราธิป คำโสภา pexaj not
 
โพสต์ความคิดเห็น

<< Home

Archives

พฤศจิกายน 2004   ธันวาคม 2004   มกราคม 2005   กุมภาพันธ์ 2005   เมษายน 2005   พฤษภาคม 2005   มิถุนายน 2005   กรกฎาคม 2005   กันยายน 2005   พฤศจิกายน 2005   มกราคม 2006   เมษายน 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?