Lang4Fun

ภาษาพาสนุก.....

วันพุธ, กรกฎาคม 20, 2548

 

ภาษาใต้: เเหย๊ะ

ภาษาใต้วันนี้ขอเสนอคำว่า "แหย๊ะ" โดยความหมายแล้วจะหมายถึงการที่เรารับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มไม่หมด เช่น "ไอ้บาวกินข้าวแหย๊ะประจำเลยนิ๊" หมายความว่า "ไอ้หนุ่มทานข้าวเหลือเป็นประจำเลยนะ" อาจจะใช้กับนักการเมืองโกงกินบ้านเมืองก็ได้นะผมว่า กินกันจนแหย๊ะ ประมาณว่ากินกันจนไม่หวาดไม่ไหว :-)

Comments: โพสต์ความคิดเห็น

<< Home

Archives

พฤศจิกายน 2004   ธันวาคม 2004   มกราคม 2005   กุมภาพันธ์ 2005   เมษายน 2005   พฤษภาคม 2005   มิถุนายน 2005   กรกฎาคม 2005   กันยายน 2005   พฤศจิกายน 2005   มกราคม 2006   เมษายน 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?