Lang4Fun

ภาษาพาสนุก.....

วันจันทร์, พฤศจิกายน 15, 2547

 

ภาษาใต้: เติน ...

วันขอเสนอคำว่า "เติน" บางที่จะออกเสียง "ตึน" คำนี้หมายถึงคำเรียกคนที่เราคุยด้วย มักจะใช้กับคนที่เราคุยด้วยที่เป็นผู้ใหญ่กว่า เช่น "เตินชื่อไหรอะ?" ออกเสียงว่า "เตินฉือไร่อะ?" แปลว่า "พี่/คุณชื่ออะไรครับ?" อีกตัวอย่าง "พี่หลวงเตินติ๊ไปไหนนั้น ?" ออกเสียงว่า "ผีล่วงเตินติ๊ไปไน้น้าน ?" แปลว่า "พี่ทิดพี่จะไปที่ไหนครับ ?"

เติน : คุณ พี่ , You

Comments:
ตามาด้วยภาษาอีสาน: "เจ้า" และ "โต"
พอพูดถึงสรรพนามบุรุษที่สองที่หมายถึงผู้ที่เราพูดด้วย ก็จะนึกถึงอยู่ ๒ คำ คือ "เจ้า" และ "โต" หมายถึงคุณ หรือเธอ เช่น "เจ้าสิไปไส" หรือ "โตสิไปไส" ก็แปลว่า "คุณจะไปไหน" หรือ "เธอจะไปไหน" ส่วนถ้าสรรพนามบุรุษที่สองที่คุยกับผู้อาวุโสมากกว่า ก็อาจจะเรียกว่า "อ้าย" หรือ "เอื้อย" คือ "พี่ชาย" และ "พี่สาว" ส่วนจะใช้ เจ้า หรือโต เมื่อไหร่ หรือต่างกันยังไง ยังไม่แน่ใจ แต่พอฟังคำว่า "เติน" ก็ไปนึกถึงคำว่า "เพิ่น" นึกไปนึกมา เอ้า! เป็นสรรพนามบุรุษที่สามต่างหาก แปลว่า "เขา" (ผู้ที่เราอ้างถึง) นึกๆ ไปแล้วเรามาคุ้ยกันเรื่องสรรพนามให้หมดก็ดีเหมือนกันเนอะ
 
โพสต์ความคิดเห็น

<< Home

Archives

พฤศจิกายน 2004   ธันวาคม 2004   มกราคม 2005   กุมภาพันธ์ 2005   เมษายน 2005   พฤษภาคม 2005   มิถุนายน 2005   กรกฎาคม 2005   กันยายน 2005   พฤศจิกายน 2005   มกราคม 2006   เมษายน 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?